දවස: 1 සතියක්

නව බදු පනතේ “ඇත්ත- නැත්ත” මුදල් අමාත්‍යාංශය යළි පහදයි

අප්‍රේල් මස පළමු වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක නව දේශීය ආදායම් පනත පිළිබඳ පැතිර යන දුර්මතයන් නිවැරදි කරමින්  මුදල් අමාත්‍යාංශය ස්වකිය ස්ථාවරය පහත පරිදි අද 10 දා නිවේදනය කර ඇත. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි…

Read More Arrow

ශ්‍රී ලංකාවේ ඍජු විදේශ ආයෝජනය ඇ.ඩො 1.9 පන්නයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වාර්තාගත වැඩිම ඍජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය 2017 වසර තුළ ලබාගෙන ඇති බව මහ බැංකු වාර්තා උපුටා දක්වමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. 2017 වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති…

Read More Arrow