දවස: 1 සතියක්

සතියේ ආර්ථීක තොරතුරු විග්‍රහය

සිංහල-අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසුව යළි එළඹෙන සතියේදි ක්‍රියාකාරි තත්ත්වයට ක්‍රමයෙන් පත් විමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ආර්ථීක කටයුතු ඉදිරියේදි ගමන් ගන්නා දිශාව පිළිබඳව සැම දෙනාගේම අවධානය යොමුව පවති. විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන්…

Read More Arrow

ජනපති පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන් කරයි

Sri Lanka President prorogues parliament until May 8 ඊයේ  බ්‍රහස්පතින්දා  12 දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ  70 වැනි ව්‍යවස්ථාවට  අනුකූලව පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය…

Read More Arrow