වර්ගය: මුදල් ප්‍රතිපත්ති

සතියේ ආර්ථීක තොරතුරු විග්‍රහය

සිංහල-අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසුව යළි එළඹෙන සතියේදි ක්‍රියාකාරි තත්ත්වයට ක්‍රමයෙන් පත් විමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ආර්ථීක කටයුතු ඉදිරියේදි ගමන් ගන්නා දිශාව පිළිබඳව සැම දෙනාගේම අවධානය යොමුව පවති. විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන්…

Read More Arrow

ආණ්ඩුවේ සද්දන්ත බැදුම්කරේ වාසි මෙන්න

ඇ.එ. ජ. ඩොලර් බැඳුම්කර වෙළඳ පොළ වෙත නැවත පැමිණීම සනිටුහන් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී  ජනරජය (“ශ්‍රී  ලංකාව”) වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (“ශ්‍රී ල ම බැ”), වසර 5 ක…

Read More Arrow

මහ බැංකුව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කරයි

පසුගිය අඟහරුවාදා (03 දා)  පැවති මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේ දි රටේ ඉහළ ආර්ථීක වෘද්ධියක් අපේක්ෂාවෙන් මෙතෙක් වසර දෙකක් තිස්සේ පවත්වා ගෙන ආ මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ දැඩි කිරිම් ලිහිල්…

Read More Arrow