වර්ගය: දේශපාලන

ජනපති පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන් කරයි

Sri Lanka President prorogues parliament until May 8 ඊයේ  බ්‍රහස්පතින්දා  12 දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ  70 වැනි ව්‍යවස්ථාවට  අනුකූලව පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය…

Read More Arrow